Για πολίτες

Complete First Aid Training (CoFAT)

Πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης παροχής πρώτων βοηθειών σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη. Πιστοποιητικό αποδεκτό από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

περισσότερα

Basic Life Support (BLS)

Πρόγραμμα εκμάθησης παροχής Βασικής Υποστήριξης Ζωής στην οποία περιλαμβάνεται Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.) με στόχο την αντιμετώπιση απειλητικών περιστατικών για τη ζωή ενός ενήλικα.

περισσότερα

Basic Life Support AED (BLS-D)

Πρόγραμμα εκμάθησης παροχής Βασικής Υποστήριξης Ζωής και χρήση ΑΕΑ με στόχο την αντιμετώπιση απειλητικών περιστατικών για τη ζωή ενός ενήλικα. Πιστοποιητικό αποδεκτό από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

περισσότερα

Paediatric First Aid

Πρόγραμμα εκμάθησης παροχής πρώτων βοηθειών σε παιδιά και βρέφη το οποίο εστιάζει στη Βασική Υποστήριξη Ζωής και την αντιμετώπιση κοινών ασθενειών και τραυματισμών. Κατάλληλο για γονείς, βρεφονηπιοκόμους, δασκάλους, προσωπικό φύλαξης […]

περισσότερα

Paediatric First Aid AED (PFA-D)

Πρόγραμμα εκμάθησης παροχής πρώτων βοηθειών σε παιδιά και βρέφη το οποίο εστιάζει σε Βασική Υποστήριξη Ζωής, Χρήση ΑΕΑ και αντιμετώπιση κοινών ασθενειών και τραυματισμών. Κατάλληλο για γονείς, βρεφονηπιοκόμους, δασκάλους, προσωπικό […]

περισσότερα

Emergency Paediatric First Aid (EPFA)

Πρόγραμμα εκμάθησης παροχής επείγουσας βοηθειας σε παιδιά και βρέφη προσφέρει την ελάχιστη απαραίτητη γνώση υποστήριξης της ζωής παιδιού και βρέφους.  Κατάλληλο για γονείς,  δασκάλους, στελέχη κατασκηνώσεων κά

περισσότερα

Emergency Paediatric First Aid AED (EPFA-D)

Πρόγραμμα εκμάθησης παροχής επείγουσας βοηθειας σε παιδιά και βρέφη προσφέρει την ελάχιστη απαραίτητη γνώση υποστήριξης της ζωής παιδιού και βρέφους και χρήσης ΑΕΑ.  Κατάλληλο για γονείς,  δασκάλους, στελέχη κατασκηνώσεων κά

περισσότερα

Cardiopulmonary Resuscitation AED (CPR-AED)

Πρόγραμμα εκμάθησης παροχής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης. Κατάλληλο για κάθε ιδιώτη, ανεξάρτητα από την επαγγελματική του ιδιότητα ή το προηγούμενο γνωστικό υπόβαθρο.

περισσότερα

First Aid (FA)

Πρόγραμμα  εκμάθησης αντιμετώπισης αντιμετώπισης μη απειλητικών για τη ζωή περιστατικών (κοινές ασθένειες και κοινοί τραυματισμοί). Προαπαιτούμενη η γνώση παροχής βασικής υποστήριξης ζωής. Κατάλληλο για γυμναστές, προπονητές, οδηγούς βουνού, συλλόγους εναλλακτικού […]

περισσότερα

Emergency First Aid (BLS-D-EPFA)

Πρόγραμμα εκμάθησης παροχής Βασικής Υποστήριξης Ζωής Ενήλικα-Παιδιού-Βρέφους και χρήση ΑΕΑ με στόχο την αντιμετώπιση απειλητικών περιστατικών για τη ζωή ατόμου ανεξαρτήτως ηλικίας. Πιστοποιητικό αποδεκτό από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμου

περισσότερα

SelfDefence – SelfProtection Men

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες ηλικίας 18+, χωρίς προϋποθέσεις προηγούμενης ενασχόλησης/πείρας. Η παρακολούθηση του προγράμματος αποτελεί προϋπόθεση για πιθανή ένταξη του εκπαιδευομένου στο Private Group της SaS.

περισσότερα

SelfDefence – SelfProtection Women

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 16+, χωρίς προϋποθέσεις προηγούμενης ενασχόλησης/πείρας. Η παρακολούθηση του προγράμματος αποτελεί προϋπόθεση για πιθανή ένταξη της εκπαιδευομένης στο Private Group της SaS

περισσότερα

HomeSafety

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες, χωρίς προϋποθέσεις προηγούμενης ενασχόλησης ή πείρας, οι οποίοι/ες επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη, πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνου εντός της οικίας.

περισσότερα

SaS Private Group

Εκπαίδευση του συστήματος Combatives η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και έχει ως κύριο στόχο την δοκιμή πρακτικών αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας σε ρεαλιστικές συνθήκες και τη δημιουργία νέων εκπαιδευτών.

περισσότερα

SaS-Civilians

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες ηλικίας 18+, χωρίς προϋποθέσεις προηγούμενης ενασχόλησης/πείρας και περιλαμβάνει το πρόγραμμα SelfDefence & SelfProtection-Men και το πρόγραμμα εκμάθησης παροχής Πρώτων Βοηθειών BLS-D-EPFA

περισσότερα

SaS-Women

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 16+, χωρίς προϋποθέσεις προηγούμενης ενασχόλησης/πείρας και περιλαμβάνει το πρόγραμμα SelfDefence & SelfProtection-Women και το πρόγραμμα εκμάθησης παροχής Πρώτων Βοηθειών BLS-D-EPFA

περισσότερα

SaS-Home

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες, χωρίς προϋποθέσεις προηγούμενης ενασχόλησης/πείρας και περιλαμβάνει το πρόγραμμα HomeSafety και το πρόγραμμα εκμάθησης παροχής Πρώτων Βοηθειών CPR-AED

περισσότερα

Για επαγγελματίες

First Person on Scene L1 (FPOS1)

Πρόγραμμα εκπαίδευσης παροχής απαιτητικών πρώτων βοηθειών για την υποστήριξη της ζωής ενήλικα ασθενή ή τραυματία και την χρήση οξυγόνου & ΑΕΑ. Απευθύνεται σε εργαζόμενους σε σώματα ασφαλείας και διάσωσης, πληρώματα […]

περισσότερα

First Person on Scene L2 (FPOS2)

Πρόγραμμα εκπαίδευσης παροχής απαιτητικών πρώτων βοηθειών για την υποστήριξη της ζωής ενήλικα, παιδιού και βρέφους  και την χρήση οξυγόνου & ΑΕΑ. Απευθύνεται σε στελέχη σωμάτων ασφαλείας και διάσωσης, υπεύθυνους πληρωμάτων

περισσότερα

Oxygen First Aid (OFA)

Πρόγραμμα εκμάθησης χρήσης οξυγόνου κατά τη διάρκεια της παροχής πρώτων βοηθειών. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με τη χρήση εξοπλισμού παροχής οξυγόνου, σε ενήλικες. Απαραίτητη εκπαίδευση για ομάδες ασφαλείας, πεζοπορίας, ναυσιπλοΐας και […]

περισσότερα

Cardiopulmonary Resuscitation & AED & OFA

Πρόγραμμα εκμάθησης ΚαρΠΑ, χρήσης ΑΕΑ και οξυγόνου. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξειδικευτούν στην παροχή πρώτων βοηθειών με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού. Απαραίτητη εκπαίδευση για  ομάδες ασφαλείας, πεζοπορίας, ναυσιπλοΐας, αυτόνομης κατάδυσης […]

περισσότερα

First Aid at Work (FAW)

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο καταρτίζοντάς τον με τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε περιστατικά που συμβαίνουν στους χώρους εργασίας.

περισσότερα

Emergency First Aid at Work (EFAW)

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να καταρτίσει κάθε εργαζόμενο με τις ελάχιστες απαραίτητες δεξιότητες επείγοντος περιστατικού. Ο κύριος προσανατολισμός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση απειλητικών περιστατικών και η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

περισσότερα

Tactical Emergency Casualty Care (TECC)

Εκμάθηση ειδικών πρώτων βοηθειών για την έγκαιρη αντιμετώπιση βαλλιστικού τραύματος και την φροντίδα απειλής και εκκένωσης. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε άτομα που εργάζονται σε σώματα ασφαλείας ή ως στελέχη […]

περισσότερα

SaS-Police

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη σωμάτων ασφαλείας και διάσωσης και ειδικούς φρουρούς. Περιλαμβάνει αρχές αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας, κανόνες χρήσης οπλισμού,  εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών και αντιμετώπιση βαλλιστικού τραύματος.

περισσότερα

SaS-Security

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε άτομα που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν ως στελέχη φύλαξης εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει αρχές αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας και εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών.

περισσότερα

SaS-VIP Protection

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη σωμάτων ασφαλείας και διάσωσης και ειδικούς φρουρούς. Περιλαμβάνει αρχές αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας, κανόνες χρήσης οπλισμού,  εκπαίδευση στην παροχή ειδικών πρώτων βοηθειών και αντιμετώπιση βαλλιστικού […]

περισσότερα

Τιμοκατάλογος

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πολίτες

Πρώτες Βοήθειες

Complete First Aid Training – CοFAT

18 ώρες

230.00 €

Basic Life Support – BLS

6 ώρες

110.00 €

Basic Life Support & AED – BLS-D

7 ώρες

115.00 €

Paediatric First Aid – PFA

12 ώρες

180.00 €

Paediatric First Aid & AED – PFA-D

13 ώρες

185.00 €

Emergency Paediatric First Aid – EPFA

6 ώρες

120.00 €

Emergency Paediatric First Aid & AED – EPFA-D

7 ώρες

125.00 €

Cardiopulmonary Resuscitation & AED – CPR-AED

5 ώρες

75.00 €

First Aid – FA

6 ώρες

90.00 €

Emergency First Aid – BLS-D-EPFA

9 ώρες

145.00 €

Αυτοάμυνα & Αυτοπροστασία

SelfDefence & SelfProtection Men

7 ώρες

80.00 €

SelfDefence & SelfProtection Women

7 ώρες

80.00 €

Home Safety

4 ώρες

50.00 €

SaS Private Group

μηνιαίως

50.00 €

Safety & Security

SaS-Civilians

14 ώρες

190.00 €

SaS-Women

14 ώρες

190.00 €

SaS-Home

7 ώρες

90.00 €

Επαγγελματίες

Πρώτες Βοήθειες

First Person on Scene Level 1 – FPoS1

16 ώρες

280.00 €

First Person on Scene Level 2 – FPoS2

24 ώρες

500.00 €

Oxygen First Aid – OFA

4 ώρες

95.00 €

Cardiopulmonary Resuscitation & AED & OFA

8 ώρες

140.00 €

First Aid at Work – FAW

18 ώρες

350.00 €

Emergency First Aid at Work – EFAW

6 ώρες

160.00 €

Tactical Emergency Casualty Care – TECC

6 ώρες

85.00 €

Safety & Security

SaS-Police

18 ώρες

250.00 €

SaS-Security

16 ώρες

200.00 €

SaS-VIP Protection

24 ώρες

360.00 €