Χαλάνδρι, 27.9.2022

Χειρόγραφο_1edit   Παρατίθεται αυτούσια η επιστολή που συνέταξε ο παθών με σκοπό την ενημέρωση της παραγώγου εταιρείας του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή ZOLL AED PLUS, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στο συμβάν. Χρησιμοποιήσαμε […]