Προγράμματα Εκπαίδευσης για Γυναίκες

H Safety And Security συνεργάζεται με την Rescue Training International (R.T.I.), στην παροχή εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών και με την Combatives Group (C.G.), τους ηγέτες στην Ρεαλιστική Εκπαίδευση της ασφάλειας, της αυτοπροστασίας και της αυτοάμυνας του πολίτη και του επαγγελματία

Η Ασφάλεια βασίζεται σε καλές συνήθειες. Μέσω του συστήματος Combatives μπορούμε να τις κτίσουμε ώστε η καθημερινότητά μας να είναι λιγότερο στρεσογόνα και επισφαλής.

Αυτοπροστασία είναι το φυσικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να προστατεύει τον εαυτό του και τους οικείους του, είναι η εξασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας. Για να είναι όμως ενεργό αυτό το φυσικό δικαίωμα θα πρέπει ο άνθρωπος να μπορεί να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Αυτοάμυνα είναι το σύνολο των πράξεων που αναγκαζόμαστε να εκτελέσουμε όταν η υγεία, η σωματική ακεραιότητα, η ζωή μας βρίσκεται σε κίνδυνο, και είναι πράξεις νομικά κατοχυρωμένες.

Ο εκπαιδευτής μας Πέτρος Αργυρακόπουλος είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της RTI, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής Combatives και κάτοχος πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ στην εκπαίδευση ενηλίκων

Το σύστημα Combatives δεν διδάσκει άθληση, αλλά επιβίωση για καταστάσεις υψηλού κινδύνου. 

Στον κατάλογο των προγραμμάτων μας θα βρείτε εκπαιδεύσεις που αφορούν αποκλειστικά τη γυναίκα καθώς οι γυναίκες έχουν την ανάγκη να αναγνωρίσουν τα τρωτά τους σημεία και να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να προλαμβάνουν καταστάσεις που ενδέχεται να τις φέρουν σε δύσκολη θέση.  

Τα προγράμματα ‘Αυτοάμυνα & Αυτοπροστασία’ παρέχουν τη βασική γνώση αποφυγής και αντίδρασης σε επικίνδυνες για τη σωματική μας ακεραιότητα καταστάσεις.

Τα προγράμματα ‘SaS’ συνδυάζουν τη βασική γνώση αυτοάμυνας-αυτοπροστασίας και την ελάχιστη απαραίτητη γνώση παροχής πρώτων βοηθειών.s