Προγράμματα Εκπαίδευσης για Επαγγελματίες

H Safety And Security συνεργάζεται με την Rescue Training International (RTI), στην παροχή εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών, με την Combatives Group (CG), τους ηγέτες στην Ρεαλιστική Εκπαίδευση της ασφάλειας, της αυτοπροστασίας και της αυτοάμυνας του πολίτη και του επαγγελματία και με την Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC) στην παροχή εκπαίδευσης ειδικών πρώτων βοηθειών για την άμεση και έμμεση φροντίδα απειλής. 

Η Ασφάλεια βασίζεται σε καλές συνήθειες. Μέσω του συστήματος Combatives μπορούμε να τις κτίσουμε ώστε η καθημερινότητά μας να είναι λιγότερο στρεσογόνα και επισφαλής.

Αυτοπροστασία είναι το φυσικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να προστατεύει τον εαυτό του και τους οικείους του, είναι η εξασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας. Για να είναι όμως ενεργό αυτό το φυσικό δικαίωμα θα πρέπει ο άνθρωπος να μπορεί να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Αυτοάμυνα είναι το σύνολο των πράξεων που αναγκαζόμαστε να εκτελέσουμε όταν η υγεία, η σωματική ακεραιότητα, η ζωή μας βρίσκεται σε κίνδυνο, και είναι πράξεις νομικά κατοχυρωμένες.

Ο Πέτρος Αργυρακόπουλος είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της RTI και της C-TECC. Είναι επίσης πιστοποιημένος εκπαιδευτής Combatives και κάτοχος πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ στην εκπαίδευση ενηλίκων

Το σύστημα Combatives δεν διδάσκει άθληση, αλλά επιβίωση για καταστάσεις υψηλού κινδύνου. 

Στον κατάλογο των προγραμμάτων μας θα βρείτε εκπαιδεύσεις που αφορούν αποκλειστικά τον επαγγελματία, ένοπλο ή άοπλο. Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν τη βασική γνώση αυτοάμυνας-αυτοπροστασίας, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει μία επικίνδυνη για τον ίδιο και τους συναδέλφους του κατάσταση, ειδικές γνώσεις  παροχής πρώτων βοηθειών σε δυναμικό πεδίο και είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τα πρωτόκολλα και τη νομοθεσία που αφορά τον επαγγελματία αναλόγως του τομέα του.

Ειδικά για ένστολους προτείνονται:

* Πρώτες Βοήθειες: FPOS Level 1 ή Level 2

* Ειδικές Πρώτες Βοήθειες: Αντιμετώπιση σοβαρής αιμορραγίας (Αντιμετώπιση βαλλιστικού τραύματος)

* Συνδυαστικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών και αυτοπροστασίας: SaS Police ή SaS ViP Protection