Παροχή Υπηρεσιών σε εταιρείες

Η Safety And Security δεν είναι εταιρεία security.

Σύμφωνα με τις ανάγκες, τις εγκαταστάσεις και το ανθρώπινο δυναμικό της εκάστοτε εταιρείας και με εργαλείο την μακρόχρονη πείρα μας, τις ειδικές γνώσεις των εκπαιδευτών και τα κατάλληλα εργαλεία μπορούμε έντιμα και ορθά να αξιολογήσουμε τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού της ή να προτείνουμε την προμήθεια κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων.

Οι εκπαιδεύσεις που απευθύνονται σε εταιρείες διαμορφώνονται κατάλληλα σε χρόνο και κόστος (ειδικές τιμές), δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης στον χώρο της εταιρείας και η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου. Εκδίδονται ονομαστικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις παρακολούθησης ή/και βεβαιώσεις στην επωνυμία της εταιρείας.

Ειδικά για εταιρείες φύλαξης, οι οποίες επιθυμούν να προσλάβουν νέα άτομα στην υπηρεσία τους ή να αξιολογήσουν τις ήδη υπάρχουσες ομάδες φύλαξης – προστασίας, παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής, ειδικής εκπαίδευσης και αξιολόγησης.

Πλέον των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η Safety And Security έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στην εταιρεία σας

 • Κάλυψη ασφάλειας εκδηλώσεων με την φυσική παρουσία πρώτου βοηθού

Συμπληρωματικά, και σε συνεργασία με την Athens Dynamic Services (www.athensdynamicservices.gr),παρέχουμε:

 • Μελέτες Ασφαλείας Επιχειρήσεων – Οργανισμών
 • Μελέτες Ασφαλείας Κρίσιμων Υποδομών
 • Σύνταξη Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ασφαλείας
 • Σχεδιασμός Ασφαλείας από το αρχικό στάδιο κατασκευής
 • Αξιολόγηση Κινδύνων
 • Εκτιμήσεις απειλών και τρωτότητας
 • Σχέδια εκτάκτων αναγκών
 • Σύνταξη Κανονισμών, Διαδικασιών και Καθηκόντων
 • Οργάνωση Επιχειρησιακών Κέντρων Ασφάλειας & Ομάδων Ασφαλείας
 • Σχέδια ασφαλείας VIP
 • Τεχνικά μέτρα Αντιπαρακολούθησης
 • Υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας

και λοιπές υπηρεσίες φυσικής ασφάλειας

Στην Safety And Security θα βρείτε επίσης εξειδικευμένα προϊόντα παροχής πρώτων βοηθειών: απινιδωτές, φαρμακεία, ειδικά μέσα παροχής βοήθειας. 

Πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης ΕΟΠΠΕΠ: ΕΒ46271

Κωδικός Εισηγητή ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ: 71099

ISO 9001: 2015 230327-4