Προγράμματα Εκπαίδευσης για Άνδρες

H Safety And Security συνεργάζεται με την Rescue Training International (R.T.I.), στην παροχή εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών και με την Combatives Group (C.G.), τους ηγέτες στην Ρεαλιστική Εκπαίδευση της ασφάλειας, της αυτοπροστασίας και της αυτοάμυνας του πολίτη.

Η Ασφάλεια βασίζεται σε καλές συνήθειες. Μέσω του συστήματος Combatives μπορούμε να τις κτίσουμε ώστε η καθημερινότητά μας να είναι λιγότερο στρεσογόνα και επισφαλής.

Αυτοπροστασία είναι το φυσικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να προστατεύει τον εαυτό του και τους οικείους του, είναι η εξασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας. Για να είναι όμως ενεργό αυτό το φυσικό δικαίωμα θα πρέπει ο άνθρωπος να μπορεί να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Αυτοάμυνα είναι το σύνολο των πράξεων που αναγκαζόμαστε να εκτελέσουμε όταν η υγεία, η σωματική ακεραιότητα, η ζωή μας βρίσκεται σε κίνδυνο, και είναι πράξεις νομικά κατοχυρωμένες.

Ο Πέτρος Αργυρακόπουλος είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της RTI,  πιστοποιημένος εκπαιδευτής Combatives και κάτοχος πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ στην εκπαίδευση ενηλίκων

Το σύστημα Combatives δεν διδάσκει άθληση, αλλά επιβίωση για καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Στον κατάλογο των προγραμμάτων μας θα βρείτε εκπαιδεύσεις που αφορούν ξεχωριστά τον άνδρα και τη γυναίκα. Αυτό γιατί κάθε μία «ομάδα» έχει τις δικές της ιδιαίτερες ανάγκες – τρωτά σημεία. 

Τα προγράμματα ‘Αυτοάμυνα & Αυτοπροστασία’ παρέχουν τη βασική γνώση αποφυγής και αντίδρασης σε επικίνδυνες για τη σωματική μας ακεραιότητα καταστάσεις.

Τα προγράμματα ‘SaS’ συνδυάζουν τη βασική γνώση αυτοάμυνας-αυτοπροστασίας και την ελάχιστη απαραίτητη γνώση παροχής πρώτων βοηθειών.