Χαλάνδρι, 27.9.2022

Χειρόγραφο_1edit

 

Παρατίθεται αυτούσια η επιστολή που συνέταξε ο παθών με σκοπό την ενημέρωση της παραγώγου εταιρείας του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή ZOLL AED PLUS, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στο συμβάν.

Χρησιμοποιήσαμε διαγραφή των ονομάτων όλων των εμπλεκομένων με σκοπό τη διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων και του ιατρικού ιστορικού του παθόντα.