Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών Ιούλιος 2024 – Πιστοποιήσεις Rescue Training International

Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Complete-First-Aid-Training-CoFAT.pdf

 • Δευτέρα 1 & Τρίτη 2 Ιουλίου
 • Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Ιουλίου
 • Τετάρτη 10 & Πέμπτη 11 Ιουλίου
 • Δευτέρα 15 & Τρίτη 16 Ιουλίου
 • Τρίτη 23 & Τετάρτη 24 Ιουλίου

 Επείγουσα Βοήθεια: Ενήλικας-Παιδί-Βρέφος-ΑΕΑ

Πιστοποίηση Αποδεκτή Από Τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-First-Aid-BLS-D-EPFA.pdf

 • Δευτέρα 1 Ιουλίου
 • Σάββατο 6 Ιουλίου
 • Τετάρτη 10 Ιουλίου
 • Δευτέρα 15 Ιουλίου
 • Τρίτη 23 Ιουλίου

Επείγουσα Βοήθεια: Παιδί-Βρέφος – ΑΕΑ

Πιστοποίηση Αποδεκτή Από Πρόγραμμα Νταντάδες Της Γειτονιάς

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-Paediatric-First-Aid-AED-EPFA-D.pdf

 • Δευτέρα 1 Ιουλίου
 • Σάββατο 6 Ιουλίου
 • Τετάρτη 10 Ιουλίου
 • Δευτέρα 15 Ιουλίου
 • Τρίτη 23 Ιουλίου

Βασική Υποστήριξη Ζωής με χρήση Α.Ε.Α.

Πιστοποίηση Αποδεκτή Από Τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Basic-Life-Support-AED-BLS-D.pdf

 • Δευτέρα 1 Ιουλίου
 • Σάββατο 6 Ιουλίου
 • Τετάρτη 10 Ιουλίου
 • Δευτέρα 15 Ιουλίου
 • Τρίτη 23 Ιουλίου

 

Αντιμετώπιση Κοινών Ασθενειών & Τραυμάτων

Προαπαιτούμενη η πιστοποίηση στη Βασική Υποστήριξη Ζωής

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/First-Aid-FA.pdf

 • Τρίτη 2 Ιουλίου
 • Κυριακή 7 Ιουλίου
 • Πέμπτη 11 Ιουλίου
 • Τρίτη 16 Ιουλίου
 • Τετάρτη 24 Ιουλίου