Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών Μάρτιος 2024 – Πιστοποιήσεις Rescue Training International

Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Complete-First-Aid-Training-CoFAT.pdf

 • Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Μαρτίου
 • Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαρτίου

Επείγουσα Βοήθεια: Ενήλικας-Παιδί-Βρέφος-ΑΕΑ

Πιστοποίηση Αποδεκτή Από Τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-First-Aid-BLS-D-EPFA.pdf

 • Σάββατο 2 Μαρτίου
 • Τρίτη 5 Μαρτίου
 • Σάββατο 16 Μαρτίου
 • Πέμπτη 21 Μαρτίου
 • Τρίτη 26 Μαρτίου

Επείγουσα Βοήθεια: Παιδί-Βρέφος – ΑΕΑ

Πιστοποίηση Αποδεκτή Από Πρόγραμμα Νταντάδες Της Γειτονιάς

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-Paediatric-First-Aid-AED-EPFA-D.pdf

 • Σάββατο 2 Μαρτίου
 • Τρίτη 5 Μαρτίου
 • Σάββατο 16 Μαρτίου
 • Πέμπτη 21 Μαρτίου
 • Τρίτη 26 Μαρτίου

Βασική Υποστήριξη Ζωής με χρήση Α.Ε.Α.

Πιστοποίηση Αποδεκτή Από Τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Basic-Life-Support-AED-BLS-D.pdf

 • Σάββατο 2 Μαρτίου
 • Τρίτη 5 Μαρτίου
 • Σάββατο 16 Μαρτίου
 • Πέμπτη 21 Μαρτίου
 • Τρίτη 26 Μαρτίου