Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών – Ιανουάριος 2024

Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Complete-First-Aid-Training-CoFAT.pdf

  • Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιανουαρίου
  • Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιανουαρίου
  • Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιανουαρίου

Επείγουσα Βοήθεια: Ενήλικας-Παιδί-Βρέφος

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-First-Aid-BLS-D-EPFA.pdf

  • Πέμπτη 11 Ιανουαρίου
  • Σάββατο 20 Ιανουαρίου
  • Πέμπτη 25 Ιανουαρίου

Βασική Υποστήριξη Ζωής με χρήση Α.Ε.Α.

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Basic-Life-Support-AED-BLS-D.pdf

  • Πέμπτη 11 Ιανουαρίου
  • Σάββατο 20 Ιανουαρίου
  • Πέμπτη 25 Ιανουαρίου

 

Αντιμετώπιση Ακραίας Αιμορραγίας CTECC

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Tactical-Emergency-Casualty-Care.pdf

  • Σάββατο 27 Ιανουαρίου