Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών Φεβρουάριος 2024 – Πιστοποιήσεις Rescue Training International

Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Complete-First-Aid-Training-CoFAT.pdf

  • Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Φεβρουαρίου

Επείγουσα Βοήθεια: Ενήλικας-Παιδί-Βρέφος-ΑΕΑ

πιστοποίηση αποδεκτή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-First-Aid-BLS-D-EPFA.pdf

  • Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου
  • Σάββατο 17 Φεβρουαρίου
  • Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου

Επείγουσα Βοήθεια: Παιδί-Βρέφος – ΑΕΑ

πιστοποίηση αποδεκτή από πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-Paediatric-First-Aid-AED-EPFA-D.pdf

  • Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου
  • Σάββατο 17 Φεβρουαρίου
  • Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου

Βασική Υποστήριξη Ζωής με χρήση Α.Ε.Α.

πιστοποίηση αποδεκτή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Basic-Life-Support-AED-BLS-D.pdf

  • Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου
  • Σάββατο 17 Φεβρουαρίου
  • Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου