Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών Απρίλιος 2024 – Πιστοποιήσεις Rescue Training International

! Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Complete-First-Aid-Training-CoFAT.pdf

 • Τρίτη 2 & Τετάρτη 3 Απριλίου
 • Δευτέρα 29 & Τρίτη 30 Απριλίου

 

! Επείγουσα Βοήθεια: Ενήλικας-Παιδί-Βρέφος-ΑΕΑ

Πιστοποίηση Αποδεκτή Από Τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-First-Aid-BLS-D-EPFA.pdf

 • Τρίτη 2 Απριλίου
 • Πέμπτη 18 Απριλίου
 • Δευτέρα 29 Απριλίου

 

! Επείγουσα Βοήθεια: Παιδί-Βρέφος – ΑΕΑ

Πιστοποίηση Αποδεκτή Από Πρόγραμμα Νταντάδες Της Γειτονιάς

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-Paediatric-First-Aid-AED-EPFA-D.pdf

 • Τρίτη 2 Απριλίου
 • Πέμπτη 18 Απριλίου
 • Δευτέρα 29 Απριλίου

 

! Βασική Υποστήριξη Ζωής με χρήση Α.Ε.Α.

Πιστοποίηση Αποδεκτή Από Τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Basic-Life-Support-AED-BLS-D.pdf

 • Τρίτη 2 Απριλίου
 • Πέμπτη 18 Απριλίου
 • Δευτέρα 29 Απριλίου

 

! ΚαρΠΑ-ΑΕΑ

Πιστοποίηση Αποδεκτή Από Τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Cardiopulmonary-Resuscitation-AED-CPR-AED.pdf

 • Παρασκευή 19 Απριλίου