Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων Σεπτέμβριος ’23-Ιούλιος ’24

Δευτέρα – Κυριακή 9:00 – 18:00

Πρώτες Βοήθειες

Αυτοπροστασία – Αυτοάμυνα

Συνδυαστικά προγράμματα Πρώτων Βοηθειών & Αυτοπροστασίας

Δευτέρα & Τετάρτη 19:00 – 22:30

Combatives Private Group (2 ομάδες)

 

Προγραμματίζονται και διοργανώνονται αναλόγως ζήτησης και κατόπιν συνεννόησης σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τους ενδιαφερόμενους:

* Προγράμματα Ειδικών Πρώτων Βοηθειών,

* Εκπαιδεύσεις Ομάδων και Εταιρειών και

* Λοιπές Παρεχόμενες Υπηρεσίες