Γίνε Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών

 

Το πρόγραμμα εκπαιδευτών πρώτων βοηθειών της Rescue Training International αποτελεί αυτόνομη διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης εκπαιδευτών ώστε τόσο οι ενδιαφερόμενοι χωρίς προηγούμενη εμπειρία όσο και ήδη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, να αποκτήσουν τη δυνατότητα να διδάξουν πιστοποιημένα προγράμματα πρώτων βοηθειών.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αναπτύσσονται θεματικές ενότητες όπως:

 • Παρουσίαση των προγραμμάτων πρώτων βοηθειών
 • Δομή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρώτων βοηθειών
 • Μέθοδοι διδασκαλίας των πρώτων βοηθειών
 • Παρουσία του εκπαιδευτή στην αίθουσα
 • Χρήση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού
 • Τρόποι ανάπτυξης θεωρίας
 • Τρόποι παρουσίασης πρακτικών εφαρμογών
 • Μέθοδοι αξιολόγησης εκπαιδευομένων
 • Διαδικασίες εξετάσεων
 • Διαδικασίες πιστοποίησης
 • Πρακτική και θεωρητική άσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτών
 • Χρήση εντύπων διαχείρισης διαδικασιών

Διάρκεια εκπαίδευσης: 3 ημέρες

Προγραμματισμένο Σχολείο Εκπαιδευτών: 21 – 22 -23 Ιουνίου 2024

Διατείθενται τέσσερα είδη πιστοποιήσης εκπαιδευτών, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε βάσει των προγραμμάτων που επιθυμείτε να διδάσκετε.

Ανάλογες είναι οι προαπαιτούμενες πιστοποιήσεις Πρώτων Βοηθειών.

Πιο αναλυτικά:

 1. Για την περίπτωση Standard First Aid Instructor (δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης σε όλα τα προγράμματα πλην όσων περιλαμβάνουν οξυγόνο και όσων αφορούν Π.Β. στην εργασία)

Προαπαιτούμενη Πιστοποίηση πρώτων βοηθειών σε ισχύ: Πρόγραμμα Πλήρης εκπαίδευση πρώτων βοηθειών

 1. Για την περίπτωση Advanced First Aid Instructor(δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης σε όλα τα προγράμματα πλην όσων και όσων αφορούν Π.Β. στην εργασία)

Προαπαιτούμενη Πιστοποίηση πρώτων βοηθειών σε ισχύ: Πρόγραμμα Πλήρης εκπαίδευση πρώτων βοηθειών + Οξυγόνο (δύο πιστοποιήσεις)

 1. Για την περίπτωση Standard First Aid & First Aid At Work Instructor(δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης σε όλα τα προγράμματα πλην όσων περιλαμβάνουν οξυγόνο)

Προαπαιτούμενη  Πιστοποίηση πρώτων βοηθειών σε ισχύ: Πρόγραμμα Πλήρης εκπαίδευση πρώτων βοηθειών + Επείγουσα Βοήθεια στην εργασία (δύο πιστοποιήσεις)

 1. Για την περίπτωση Advanced First Aid & First Aid At Work Instructor (δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης σε όλα τα προγράμματα)

Προαπαιτούμενη Πιστοποίηση πρώτων βοηθειών σε ισχύ: Πρόγραμμα Πλήρης εκπαίδευση πρώτων βοηθειών+ Οξυγόνο+ Επείγουσα Βοήθεια στην εργασία (τρεις πιστοποιήσεις)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να προγραμματίσετε την εκπαίδευσή σας!