Σεμινάριο Αυτοπροστασίας & Αυτοάμυνας Γυναικών – Ιούνιος 2024

Σεμινάριο Αυτοπροστασίας & Αυτοάμυνας, ειδικά διαμορφωμένο για γυναίκες.
Βασισμένο στα προτόκολλα αυτοπροστασίας του Combatives Group
Για λόγους ευκολίας συμμετοχής των ενδιαφερομένων, το σεμινάριο χωρίζεται σε δύο μέρη, 11 και 14 Ιουνίου 2024, με ώρα έναρξης 18:00
Κόστος και για τα δύο μέρη: 80 ευρώ
Δηλώσεις συμμετοχής:
2106830892
sas.chalandri@gmail.com
Περιεχόμενα:
Α) Βασικές έννοιες
• Στρες και τρόποι διαχείρισης του
• Πανικός – ένα εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσουμε
• Πρωτόκολλα αυτοπροστασίας
• Λόγοι συμπλοκής
• Κίνητρα βίας
• Είδη βίας
• Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία Διαφορές
• Ο Νόμος και η Αυτοάμυνα
• Security levels
• Εγκληματική πράξη – Ορισμός
Β) Αυτοπροστασία
• Ο ρόλος του σωματότυπου και της φυσικής κατάστασης
• Βία – Βιασμός – Bullying
• Πρωτόκολλα Αυτοπροστασίας
• Εγρήγορση και έγκαιρος εντοπισμός απειλής
• Έλεγχος αποστάσεων
• Αποκλιμάκωση – Κλιμάκωση απειλής
• Προστασία στο δρόμο, στην εργασία, στο αυτοκίνητο
• Προστασία οικογένειας και οικίας
• Πρακτική εφαρμογή της θεωρίας
Γ) Αυτοάμυνα
• Αρχές και Εφαρμογές του Combatives
• Είδη μάχης «σώμα με σώμα»
• Ευκαιριακά «εργαλεία»
• Η δυναμική της βίας
• Στάδια συμπλοκής
• Ψυχοφυσική αντίδραση
• Ψυχοφυσική επίδραση
• Διαδικασία επίγνωσης
• Απόσταση (ο φίλος μας)
• Πρωτόκολλα Αυτοάμυνας
• Αρχές και Τακτικές Αυτοάμυνας
• Τεχνικές και Πρακτική άσκηση με ρεαλιστικές επιθέσεις