Εκμάθηση ειδικών πρώτων βοηθειών για την έγκαιρη αντιμετώπιση βαλλιστικού τραύματος και την φροντίδα απειλής και εκκένωσης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε άτομα που εργάζονται σε σώματα ασφαλείας ή ως στελέχη φύλαξης προσώπων, σε κυνηγούς, κά