Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 16+, χωρίς προϋποθέσεις προηγούμενης ενασχόλησης/πείρας. Η παρακολούθηση του προγράμματος αποτελεί προϋπόθεση για πιθανή ένταξη της εκπαιδευομένης στο Private Group της SaS