Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες ηλικίας 18+, χωρίς προϋποθέσεις προηγούμενης ενασχόλησης/πείρας.
Η παρακολούθηση του προγράμματος αποτελεί προϋπόθεση για πιθανή ένταξη του εκπαιδευομένου στο Private Group της SaS.