Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 16+, χωρίς προϋποθέσεις προηγούμενης ενασχόλησης/πείρας και περιλαμβάνει το πρόγραμμα SelfDefence & SelfProtection-Women και το πρόγραμμα εκμάθησης παροχής Πρώτων Βοηθειών BLS-D-EPFA