Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε άτομα που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν ως στελέχη φύλαξης εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει αρχές αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας και εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών.