Εκπαίδευση του συστήματος Combatives η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και έχει ως κύριο στόχο την δοκιμή πρακτικών αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας σε ρεαλιστικές συνθήκες και τη δημιουργία νέων εκπαιδευτών.