Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες, χωρίς προϋποθέσεις προηγούμενης ενασχόλησης/πείρας και περιλαμβάνει το πρόγραμμα HomeSafety και το πρόγραμμα εκμάθησης παροχής Πρώτων Βοηθειών CPR-AED