Πρόγραμμα εκμάθησης χρήσης οξυγόνου κατά τη διάρκεια της παροχής πρώτων βοηθειών. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με τη χρήση εξοπλισμού παροχής οξυγόνου, σε ενήλικες.
Απαραίτητη εκπαίδευση για ομάδες ασφαλείας, πεζοπορίας, ναυσιπλοΐας και αυτόνομης κατάδυσης.