Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες, χωρίς προϋποθέσεις προηγούμενης ενασχόλησης ή πείρας, οι οποίοι/ες επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη, πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνου εντός της οικίας.