Πρόγραμμα εκπαίδευσης παροχής απαιτητικών πρώτων βοηθειών για την υποστήριξη της ζωής ενήλικα, παιδιού και βρέφους  και την χρήση οξυγόνου & ΑΕΑ. Απευθύνεται σε στελέχη σωμάτων ασφαλείας και διάσωσης, υπεύθυνους πληρωμάτων