Πρόγραμμα εκπαίδευσης παροχής απαιτητικών πρώτων βοηθειών για την υποστήριξη της ζωής ενήλικα ασθενή ή τραυματία και την χρήση οξυγόνου & ΑΕΑ. Απευθύνεται σε εργαζόμενους σε σώματα ασφαλείας και διάσωσης, πληρώματα καμπίνας κά