Πρόγραμμα  εκμάθησης αντιμετώπισης μη απειλητικών για τη ζωή περιστατικών (κοινές ασθένειες και κοινοί τραυματισμοί). Προαπαιτούμενη η γνώση παροχής βασικής υποστήριξης ζωής. Κατάλληλο για γυμναστές, προπονητές, οδηγούς βουνού, συλλόγους εναλλακτικού τουρισμού κά