Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο καταρτίζοντάς τον με τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε περιστατικά που συμβαίνουν στους χώρους εργασίας.