Πρόγραμμα εκμάθησης παροχής επείγουσας βοηθειας σε παιδιά και βρέφη προσφέρει την ελάχιστη απαραίτητη γνώση υποστήριξης της ζωής παιδιού και βρέφους και χρήσης ΑΕΑ.  Κατάλληλο για γονείς,  δασκάλους, στελέχη κατασκηνώσεων κά