Πρόγραμμα εκμάθησης παροχής Βασικής Υποστήριξης Ζωής Ενήλικα-Παιδιού-Βρέφους και χρήση ΑΕΑ με στόχο την αντιμετώπιση απειλητικών περιστατικών για τη ζωή ατόμου ανεξαρτήτως ηλικίας. Πιστοποιητικό αποδεκτό από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμου