Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να καταρτίσει κάθε εργαζόμενο με τις ελάχιστες απαραίτητες δεξιότητες επείγοντος περιστατικού. Ο κύριος προσανατολισμός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση απειλητικών περιστατικών και η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.