Πρόγραμμα εκμάθησης ΚαρΠΑ, χρήσης ΑΕΑ και οξυγόνου. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξειδικευτούν στην παροχή πρώτων βοηθειών με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού. Απαραίτητη εκπαίδευση για  ομάδες ασφαλείας, πεζοπορίας, ναυσιπλοΐας, αυτόνομης κατάδυσης κα