Πρόγραμμα εκμάθησης παροχής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης. Κατάλληλο για κάθε ιδιώτη, ανεξάρτητα από την επαγγελματική του ιδιότητα ή το προηγούμενο γνωστικό υπόβαθρο.