Πρόγραμμα εκμάθησης παροχής Βασικής Υποστήριξης Ζωής στην οποία περιλαμβάνεται Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.) με στόχο την αντιμετώπιση απειλητικών περιστατικών για τη ζωή ενός ενήλικα.