Πρόγραμμα εκμάθησης παροχής Βασικής Υποστήριξης Ζωής και χρήση ΑΕΑ με στόχο την αντιμετώπιση απειλητικών περιστατικών για τη ζωή ενός ενήλικα.
Πιστοποιητικό αποδεκτό από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.