Μαρτυρίες Vs Άρθρα εκπαιδευομένων

Δημιουργήσαμε δύο νέες κατηγορίες άρθρων με τον τίτλο “Μαρτυρίες” και “Άρθρα εκπαιδευομένων”

Στην κατηγορία “Μαρτυρίες” περιλαμβάνονται κείμενα ατόμων τα οποία είτε έκαναν χρήση των γνώσεων παροχής πρώτων βοηθειών που απέκτησαν παρακολουθώντας κάποιο από τα σεμινάριά μας, είτε σώθηκαν επειδή κάποιος που εκπαιδεύτηκε τους παρείχε την κατάλληλη βοήθεια. Ενδέχεται τα ονόματα των εμπλεκομένων να μην αναφέρονται, για την προστασία των ιατρικών δεδεμέων  των θυμάτων.

Στην κατηγορία “Άρθρα εκπαιδευομένων” περιεχόνται αποκλειστικά απόψεις των μαθητών αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας. Τα άρθρα αυτά παρουσιάζονται εδώ κατόπιν αναδημοσίευσής τους από το blog της κεντρικής σελίδας του COMBATIVES GROUP. Ενδέχεται τα ονόματα των αρθρογράφων να αναφέρονται μόνο με τη χρήση αρχικών γραμμάτων, για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Θεωρήσαμε σημαντικό το διαχωρισμό των δύο ενοτήτων καθώς στην πρώτη δεν εστιάζουμε σε σκέψεις, συναισθήματα ή βλέψεις για μελλοντική χρήση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, αλλά σε πραγματικά γεγονότα, όπως αυτά συνέβησαν και μας μεταφέρθηκαν από τους αυτόπτες μάρτυρες.