Βασική Υποστήριξη Ζωής – ΑΕΑ

SaS Χαλάνδρι Καραϊσκάκη 20, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Αττικής

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Basic-Life-Support-AED-BLS-D.pdf Πιστοποίηση αποδεκτή από τη Γ.Γ.Α. Τρίτη 5  Μαρτίου 2024 ώρα έναρξης 9:00 πμ Κόστος 115 ευρώ Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/PEWc6We2SGxsrqgP8 2106830892 6983016668

euro115,00

Επείγουσα Βοήθεια: Παιδί – Βρέφος – ΑΕΑ

SaS Χαλάνδρι Καραϊσκάκη 20, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Αττικής

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-Paediatric-First-Aid-AED-EPFA-D.pdf Πιστοποίηση αποδεκτή από το πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτονιάς" Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 ώρα έναρξης 9:00 πμ Κόστος 125 ευρώ Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/PEWc6We2SGxsrqgP8 2106830892 6983016668

euro125,00

Επείγουσα Βοήθεια: Ενήλικας – Παιδί – Βρέφος – ΑΕΑ

SaS Χαλάνδρι Καραϊσκάκη 20, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Αττικής

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-First-Aid-BLS-D-EPFA.pdf  Πιστοποίηση αποδεκτή από τη Γ.Γ.Α. Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 ώρα έναρξης 9:00 πμ Κόστος 145 ευρώ Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/PEWc6We2SGxsrqgP8 2106830892 6983016668

euro145,00

Βασική Υποστήριξη Ζωής – ΑΕΑ

SaS Χαλάνδρι Καραϊσκάκη 20, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Αττικής

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Basic-Life-Support-AED-BLS-D.pdf Πιστοποίηση αποδεκτή από τη Γ.Γ.Α. Σάββατο 16 Μαρτίου 2024 ώρα έναρξης 9:00 πμ Κόστος 115 ευρώ Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/PEWc6We2SGxsrqgP8 2106830892 6983016668

euro115,00

Επείγουσα Βοήθεια: Παιδί – Βρέφος – ΑΕΑ

SaS Χαλάνδρι Καραϊσκάκη 20, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Αττικής

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-Paediatric-First-Aid-AED-EPFA-D.pdf Πιστοποίηση αποδεκτή από το πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτονιάς" Σάββατο 16 Μαρτίου 2024 ώρα έναρξης 9:00 πμ Κόστος 125 ευρώ Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/PEWc6We2SGxsrqgP8 2106830892 6983016668

euro125,00

Επείγουσα Βοήθεια: Ενήλικας – Παιδί – Βρέφος – ΑΕΑ

SaS Χαλάνδρι Καραϊσκάκη 20, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Αττικής

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-First-Aid-BLS-D-EPFA.pdf  Πιστοποίηση αποδεκτή από τη Γ.Γ.Α. Σάββατο 16 Μαρτίου 2024 ώρα έναρξης 9:00 πμ Κόστος 145 ευρώ Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/PEWc6We2SGxsrqgP8 2106830892 6983016668

euro145,00

Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

SaS Χαλάνδρι Καραϊσκάκη 20, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Αττικής

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Complete-First-Aid-Training-CoFAT.pdf Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαρτίου 2024 ώρα έναρξης 9:00 πμ Κόστος 230 ευρώ Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/PEWc6We2SGxsrqgP8 2106830892 6983016668

euro230,00

Βασική Υποστήριξη Ζωής – ΑΕΑ

SaS Χαλάνδρι Καραϊσκάκη 20, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Αττικής

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Basic-Life-Support-AED-BLS-D.pdf Πιστοποίηση αποδεκτή από τη Γ.Γ.Α. Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 ώρα έναρξης 9:00 πμ Κόστος 115 ευρώ Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/PEWc6We2SGxsrqgP8 2106830892 6983016668

euro115,00

Επείγουσα Βοήθεια: Παιδί – Βρέφος – ΑΕΑ

SaS Χαλάνδρι Καραϊσκάκη 20, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Αττικής

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-Paediatric-First-Aid-AED-EPFA-D.pdf Πιστοποίηση αποδεκτή από το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς” Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 ώρα έναρξης 9:00 πμ Κόστος 125 ευρώ Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/PEWc6We2SGxsrqgP8 2106830892 6983016668

euro125,00

Επείγουσα Βοήθεια: Ενήλικας – Παιδί – Βρέφος – ΑΕΑ

SaS Χαλάνδρι Καραϊσκάκη 20, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Αττικής

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-First-Aid-BLS-D-EPFA.pdf  Πιστοποίηση αποδεκτή από τη Γ.Γ.Α. Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 ώρα έναρξης 9:00 πμ Κόστος 145 ευρώ Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/PEWc6We2SGxsrqgP8 2106830892 6983016668

euro145,00

Βασική Υποστήριξη Ζωής – ΑΕΑ

SaS Χαλάνδρι Καραϊσκάκη 20, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Αττικής

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Basic-Life-Support-AED-BLS-D.pdf Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 ώρα έναρξης 9:00 πμ Κόστος 115 ευρώ Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/PEWc6We2SGxsrqgP8 2106830892 6983016668

euro115,00

Επείγουσα Βοήθεια: Παιδί – Βρέφος – ΑΕΑ

SaS Χαλάνδρι Καραϊσκάκη 20, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Αττικής

https://safetyandsecurity.gr/wp-content/uploads/2022/11/Emergency-Paediatric-First-Aid-AED-EPFA-D.pdf Πιστοποίηση αποδεκτή από το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς” Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 ώρα έναρξης 9:00 πμ Κόστος 125 ευρώ Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/PEWc6We2SGxsrqgP8 2106830892 6983016668

euro125,00