Σεμινάριο Αυτοπροστασίας & Αυτοάμυνας Γυναικών – Ιούνιος 2024

Σεμινάριο Αυτοπροστασίας & Αυτοάμυνας, ειδικά διαμορφωμένο για γυναίκες. Βασισμένο στα προτόκολλα αυτοπροστασίας του Combatives Group Για λόγους ευκολίας συμμετοχής των ενδιαφερομένων, το σεμινάριο χωρίζεται σε δύο μέρη, 11 και 14 […]